Bài dịch|Translation: Mr. An – The Vietnamese Kway Chap seller (in Singapore)

Đã lâu rồi mình không “vui chơi” với dịch thuật, và hôm nay mình quyết định dịch nhanh (dưới 10 phút) một bài viết dưới đây. Như…… Read more “Bài dịch|Translation: Mr. An – The Vietnamese Kway Chap seller (in Singapore)”