Thế gian này ai thảm hại được dường như ta?

*Bài viết này đã được thêm thắt, chắt lọc, xoá bỏ chỗ này chỗ kia trong quãng thời gian vài ngày Thế gian ai bất hạnh được dường như ta (một bài viết trên trang afamily) Lúc tối, lúc đấm bóp cho Mẹ, Mẹ bảo mình đọc bài viết này. Lúc đầu thực sự mình … Continue reading Thế gian này ai thảm hại được dường như ta?

Bài hát cho những kẻ xấu – hay câu chuyện xung quanh phát ngôn của ca sĩ U Lờ nọ

Có một suy nghĩ cứ bám lấy tôi những ngày này khi tôi lấy lại được cảm hứng nghe nhạc tưởng chừng như đã mất của mình sau một thời gian chán chường. Chẳng có gì ngạc nhiên khi chủ đề đại đa số những bản nhạc tôi thường nghe đều là về tình yêu, … Continue reading Bài hát cho những kẻ xấu – hay câu chuyện xung quanh phát ngôn của ca sĩ U Lờ nọ

Aren’t we all narcissists or it’s just me? – A self reflection.

Original article: 14 signs you're dealing with a narcissist by Dr. Magalis Fjestad It's been a while I haven't written anything. Today, I want give myself a chance to do some reflecting on the topic of narcissism. I have noticed that recently the word "narcissist" or "narcissism" has been appearing a lot in my life, at least in … Continue reading Aren’t we all narcissists or it’s just me? – A self reflection.

Mental illness 1.0 – Admitting to yourself that you have it & proactively getting help of any sorts

As I'm typing out these words, the audible version of one of my most favorite books of all time "Furiously happy" by Jenny Lawson is playing in the background. This is the second time I've revisited this book since a professional officially put "anxiety disorder" in my medical records 3 years ago. Now that this … Continue reading Mental illness 1.0 – Admitting to yourself that you have it & proactively getting help of any sorts